مرور رده

نمایشگاه

نمایشگاه پوسترهای تئاتر ایران شامل آثار پوسترهای تئاتراز هنرمندان دهه سی تا کنون

نمایشگاه پوسترهای تئاتر ایران شامل آثار پوسترهای تئاتراز هنرمندان دهه سی تا کنون عنوان نمایشگاه: گزیده ای از پوسترهای تئاتر ایران از دهه 30 تا کنون تاریخ برگزاری:…