مرور رده

اخبار نگارستان

نمایشگاه پوسترهای تئاتر ایران شامل آثار پوسترهای تئاتراز هنرمندان دهه سی تا کنون

نمایشگاه پوسترهای تئاتر ایران شامل آثار پوسترهای تئاتراز هنرمندان دهه سی تا کنون عنوان نمایشگاه: گزیده ای از پوسترهای تئاتر ایران از دهه 30 تا کنون تاریخ برگزاری:…

نمایشگاه پوستر پوسترهای نگارستان اشراق به مناسبت بیستمین سالگرد تاسیس نگارستان اشراق

نمایشگاه پوستر پوسترهای نگارستان اشراق به مناسبت بیستمین سالگرد تاسیس نگارستان اشراق عنوان نمایشگاه: پوسترهای نگارستان اشراق تاریخ برگزاری: 24 فروردین تا 6 اردیبهشت ماه…