مرور رده

اخبار نگارستان

برگزاری نمایشگاه پوستر فاطمی توسط مبلغان دفتر تبلیغات اسلامی در هند

مدیر گروه تبلیغی گروه مهارآفرینان ثقلین خبر داد: نمایشگاه پوستر فاطمی توسط مبلغان رسانه ای معاونت فضای مجازی، هنر و رسانه¬ی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برای پنجمن…

نمایشگاه پوسترهای تئاتر ایران شامل آثار پوسترهای تئاتراز هنرمندان دهه سی تا کنون

نمایشگاه پوسترهای تئاتر ایران شامل آثار پوسترهای تئاتراز هنرمندان دهه سی تا کنون عنوان نمایشگاه: گزیده ای از پوسترهای تئاتر ایران از دهه 30 تا کنون تاریخ برگزاری:…

نمایشگاه پوستر پوسترهای نگارستان اشراق به مناسبت بیستمین سالگرد تاسیس نگارستان اشراق

نمایشگاه پوستر پوسترهای نگارستان اشراق به مناسبت بیستمین سالگرد تاسیس نگارستان اشراق عنوان نمایشگاه: پوسترهای نگارستان اشراق تاریخ برگزاری: 24 فروردین تا 6 اردیبهشت ماه…